Porcelán Kaščák www.porcelankascak.sk

  • Kvalitný karlovarský porcelán

  • Široký výber dekorácií a tvarov

  • Všetky druhy úžitkového porcelánu

  • Flexibilita a možnosť vlastných motívov

 
 

Profil:

Ponúkame Vám výrobky a služby v oblasti dekorácie porcelánu, skla a keramiky. Hlavnou činnosťou našej firmy je dekórovanie kuchynského úžitkového porcelánu a jeho predaj maloobchodným predajniam aj veľkoobchodným skladom.

Firma zušľachťuje biely Karlovarský porcelán ako sú obedové súpravy, kávové súpravy, čajové súpravy, kompótové súpravy, koláčové supravy, taniere, šálky, hrnčeky a iné.

Zaoberáme sa tiež úžitkovým sklom (rôzne poháre, pijačky, kalíšky) a keramikou (džbány, vázy a pod.). Tieto výrobky spĺňajú kritéria spomienkových, darčekových predmetov a suvenírov.

Ponúkame dekorovaný porcelán, keramiku a sklo k príležitostným výročiam organizácii, spomienkové predmety s logami firiem, erbami miest alebo predmety pre reklamné a propagačné účely.

Produkty

113.06 ZP+ND
dekor: 1339
tvar: CONSTANS

Porcelán Kaščák

113.00 ZP+D
dekor: Z/1
tvar: OFELIA

Porcelán Kaščák

113.00 ZP+D
dekor: T.Z.
tvar: OFELIA

Porcelán Kaščák

113,00 ZP+D
dekor: 317
tvar: CONSTANS

Porcelán Kaščák

113,00 ZP+D
dekor: 342
tvar: NATALIA

Porcelán Kaščák

113,00 ZP+D
dekor: JUB.
tvar: CONSTANS

Porcelán Kaščák

112,00 D
dekor: 28
tvar: NATALIA

Porcelán Kaščák

113.00 ZP+D
dekor: 0/2
tvar: NATALIA

Porcelán Kaščák

113,00 ZP+D
dekor: NEZ/2
tvar: NATALIA

Porcelán Kaščák

114,00 L+D
dekor: 307
tvar: OFELIA

Porcelán Kaščák

113,00 ZP+D
dekor: 343
tvar: CONSTANS

Porcelán Kaščák

116,00 L+G
dekor: GRACIE
tvar: OFELIA

Porcelán Kaščák

115,00 ZP+G
dekor: GRACIE
tvar: CONST.

Porcelán Kaščák

113,00 ZP+D
dekor: 332
tvar: NATALIA

Porcelán Kaščák

113,06 ZP+ND
dekor: 1439
tvar: CONSTANS

Porcelán Kaščák

112,00 D
dekor: HUSKY
tvar: CONST.

Porcelán Kaščák

1112,01 PMH
dekor: Po¾ovnícky hnedý
tvar: VERONA

Porcelán Kaščák

113.00 ZP+D
dekor: 347
tvar: NATALIA

Porcelán Kaščák

113.00 ZP
dekor: 774
tvar: NATALIA

Porcelán Kaščák

113,06 ZP+ND
dekor: 1413
tvar: CONSTANS

Porcelán Kaščák

113.00 ZP+D
dekor: 341
tvar: NATALIA

Porcelán Kaščák

113.00 ZP+D
dekor: 314
tvar: NATALIA

Porcelán Kaščák

113.02 ZP bez D
dekor:
tvar: CONSTANS

Porcelán Kaščák

112,05 ND
dekor: 367
tvar: hranata

Porcelán Kaščák

1113,02 ZP+PMmm
dekor: poľovnícky malý
tvar: VERONA

Porcelán Kaščák

114,00 L+D
dekor: 28/16
tvar: NATALIA

Porcelán Kaščák

113,00 ZP+D
dekor: 7
tvar: NATALIA

Porcelán Kaščák

113,04 ZP + PM
dekor: KONE
tvar: constans

Porcelán Kaščák

113.00 MOP+D
dekor: NEZ/6
tvar: NATALIA

Porcelán Kaščák

113.07 ZP+PM Veľky
dekor: Poľov. motiv
tvar: Bernadotte

Porcelán Kaščák

113,00 ZP+D
dekor: 340
tvar: OFELIA

Porcelán Kaščák

112.05 ND
dekor: 366
tvar: Hranata

Porcelán Kaščák

112,05 ND
dekor: citron
tvar: TETRA

Porcelán Kaščák

112,05 ND
dekor: 350
tvar: TETRA

Porcelán Kaščák

112,00 D
dekor: 350
tvar: OFELIE

Porcelán Kaščák

112.05 ND
dekor: Hrozno
tvar: hranata

Porcelán Kaščák

112.05 ND
dekor: 363
tvar: hranata

Porcelán Kaščák

112.05 ND
dekor: 364
tvar: hranata

Porcelán Kaščák

112.05 ND
dekor: 365
tvar: hranata

Porcelán Kaščák

112,05 ND
dekor: 369
tvar: hranatá

Porcelán Kaščák

1112,00 D
dekor: OVOCIE
tvar: VERONA

Porcelán Kaščák